• verolg1.jpg
  • verolg3.jpg
  • verolg4.jpg
  • verolg5.jpg

Gegevensbescherming Speeltuin Rivierenwijk

Speeltuin Rivierenwijk verzamelt en bewaart persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die iets over jou (of je gezinsleden) zeggen. Bijvoorbeeld je naam en (email)adres. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kan worden, spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld de combinatie van je naam en adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Speeltuin Rivierenwijk verzamelt en bewaart persoonsgegevens van haar donateurs, leden, personen die interesse hebben in een lidmaatschap, vrijwilligers en van mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen.

Onveranderd in de nieuwe verordening is dat je toestemming aan ons geeft voor het gebruik van je persoonsgegevens. Deze gegevens heeft u zelf aan Speeltuin Rivierenwijk verstrekt bij het opnemen van contact en voor leden is dat bij aanmelding van uw lidmaatschap. Nieuw is dat je moet weten dat je persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel. Hieronder informeren we je daar verder over.

Je hebt het recht je gegevens in te zien en aan te (laten) passen. 

Welke persoonsgegevens verzamelt Speeltuin Rivierenwijk en met welk doel?
We verzamelen de gegevens die we nodig hebben voor het uitvoeren van onze taak. Dat is het op orde houden van de speeltuin, het organiseren van activiteiten voor kinderen en het informeren van onze leden hierover. Hieronder leggen we uit welke gegevens we verzamelen en bewaren en waarom.

Voor leden
Speeltuin Rivierenwijk verzamelt familienaam, adres (straatnaam en huisnummer) en e-mailadres van haar leden. Wij hebben deze gegevens nodig om je te informeren over de activiteiten en klusochtenden en ter ondersteuning van administratieve processen als het registreren van je lidmaatschap en de betaling van je contributie. Bij deelname aan specifieke activiteiten vragen wij soms naar leeftijd en naam van de kinderen die deelnemen ten behoeve van de organisatie van de betreffende activiteit.

Voor donateurs
Speeltuin Rivierenwijk verzamelt familienaam en e-mailadres. Wij hebben deze gegevens nodig om je te informeren over de activiteiten en voor de betaling van je donateursgeld.

Voor geïnteresseerden
Van personen die interesse hebben getoond in een lidmaatschap verzamelt Speeltuin Rivierenwijk naam en e-mailadres.

Voor vrijwilligers
We vragen aan onze vrijwilligers naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer. Via WhatsApp en email bespreken we de lopende zaken.   

Voor bedrijven en organisaties
Van organisaties en bedrijven waarmee we contact hebben bewaren we gegevens om afspraken te kunnen maken. Het gaat om de naam van het bedrijf en naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon.

Website en Facebook
Op onze website en facebookpagina staan foto’s van onze activiteiten en van de speeltuin. Dit doen we om sfeerbeelden te geven van de speeltuin voor nieuwe bezoekers en voor onze leden om leuke activiteiten vast te leggen. Bij onze foto’s houden we er rekening mee dat personen niet vol herkenbaar in beeld zijn, tenzij ze daarvoor toestemming hebben gegeven.

Verzamelt Speeltuin Rivierenwijk bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Die verzamelen wij niet.

Hoe worden je persoonsgegevens bewaard?
Speeltuin Rivierenwijk heeft een verantwoordingsplicht volgens de nieuwe AVG. Dat betekent dat we moeten vastleggen wie verantwoordelijk is voor de gegevens, aan wie informatie wordt verstrekt en hoe de gegevens bewaard worden en op welke wijze deze wordt beschermd.

Hoe en hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Je gegevens zijn opgeslagen in een excel-bestand op onze beveiligde drive (cloud). Je gegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, bewaard. Dat is voor leden gedurende je lidmaatschap van de speeltuin. Gegevens die voor een specifiek evenement worden verzameld tot aan het evenement, daarna worden de gegevens verwijderd. Voor vrijwilligers en organisaties zolang je verbonden bent aan  speeltuin Rivierenwijk, daarna worden je gegevens verwijderd.

Wie kan er bij mijn gegevens?
Onze bestuursleden, communicatiemedewerker en administratieve medewerker hebben toegang tot de drive en daarmee tot het excel bestand met gegevens van leden en vrijwilligers en bij de email. Alleen de voorzitter, secretaris en communicatiemedewerker hebben toestemming om het excelbestand te gebruiken.

Worden mijn gegevens uitgewisseld?
Je gegevens worden niet gedeeld met derden. Ze worden alleen gebruikt voor onze ledenadministratie. Ook als je vrijwilliger bij ons bent, worden je gegevens niet met derden gedeeld.

Wie is verantwoordelijk voor (de verwerking van) mijn persoonsgegevens?
De voorzitter en/of secretaris is verantwoordelijk voor het bijhouden van de gegevens van leden en vrijwilligers. Dit gebeurt op continu basis. De communicatiemedewerker is verantwoordelijk voor de website en facebook en de foto’s die daarop staan. Wij hebben weinig tot geen invloed op het plaatsen van foto’s en video’s op sociale media door derden.

Weten alle bestuursleden en vrijwilligers van deze verordening?
Onze werkwijze betreffende gegevensbescherming is gedeeld en besproken met onze bestuursleden en vrijwilligers.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Met vragen en klachten kunt u terecht bij de bestuursleden of per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wijzigingen privacybeleid
Speeltuin Rivierenwijk houdt zich het recht voor het privacy beleid te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy verklaring.

Activiteiten

  • 1 juni: ALV
  • 12 juni: klusochtend

zie activiteitenprogramma

speeltuin klein 1  speeltuin klein 2  speeltuin klein 3  speeltuin klein 4  speeltuin klein 5  speeltuin klein 6